Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

FEIREFRRBarwy RP

 

W 2009 roku Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” współpracowała z ASP w Warszawie i Holon Institute of Technology z Izraela oraz Zamkiem Cieszyn w ramach wspieranego przez Instytut Adama Mickiewicza projektu „Od idei do obiektu, od obiektu do produktu”. Uczestniczący w nim młodzi projektanci opracowali, pod kierunkiem prof. Gada Charnego z HIT i prof. Michała Stefanowskiego z ASP w W-wie, wzory produktów zorientowanych na potrzeby przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Fundację „Być Razem". Działalność tego przedsiębiorstwa jest ukierunkowana na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, a produkowane przez nie obecnie w warsztatach Fundacji przedmioty są sprzedawane. Zysk uzyskany ze sprzedaży przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji.

Wystawa prezentująca efekty projektu pokazywana była w Polsce, Izraelu, Francji i Niemczech. Pod kierunkiem prof. Michała Stefanowskiego i dr Macieja Konopki studenci ASP w Warszawie pracowali nad koncepcją marki i opakowań. Efektem ich pracy była nazwa WellDone i zaproponowana przez Weronikę Woch koncepcja zastosowania tekturowych tub do pakowania produktów. Dr Maciej Konopka doradził, jak uporządkować wizerunek Fundacji. Pionierska na polskim gruncie idea uzyskała wsparcie UNDP. Dzięki jego pomocy powstał kompleksowy, profesjonalny projekt wizerunkowy marki WellDone i projekty kolejnych produktów. Zostało również zawiązane formalne partnerstwo pomiędzy Fundacją "Być Razem", Zamkiem Cieszyn, ASP w Warszawie oraz UNDP, którego celem jest utworzenie Centrum Designu Społecznego. Zadaniem CDS będzie edukacja i promocja efektów, które organizacje społeczne mogą osiągnąć dzięki stosowaniu designu w swojej działalności. Całe przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej".

 

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...